Airless Repair Kit Graco Ultra Max II 1095 1595 248213

Replacement Graco 248213 airless pump repair kit. Also a replacement for Graco repair kit 240248 and repair kit 244198

 • GMax 5900
 • GMax 10000
 • GMax II 5900
 • GM3012
 • Mark IV
 • Mark V
 • LineLazer II 5900
 • LineLazer III 5900
 • LineLazer IV 5900
 • UltraMax 1595
 • UltraMax II 1095
 • UltraMax II 1595
Graco 248213 airless pump repair kit
$196.74 Inc GST
SKU: 20-2663